mdatran.com
#معرفی_فیلم دشمنان Hostiles با بازی کریستین بیل- معناگرا - مرکز دانش عطران
با اینکه کتاب رو به هرچی رسانه ست ترجیح میدم ولی همیشه استثنا وجود داره.یکی از فیلمایی که علیرغم هالیوودی بودنش معناگرا و تأثیرگذار بود فیلم