mdatran.com
قانون کار حامی کارگر یا علیه کارگر؛ نقش سازمان تأمین اجتماعی در تأمین امنیت
قانون کار در سال 1369 برای استاندارد سازی روابط مالی، بیمه ای، ساعت کار.... مورد تصویب قرار گرفت. کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه ها، موسسات تولیدی