mdatran.com
تصفیه و استفاده مجدد از فاضلاب (سید قسیـم) 2018- گروه عطران- Wastewater
مجدد با هدف تأمین نیازهای آموزشی قشر متخصص، نشر عطران با بیش از یک دهه سابقه برگزاری نشست­های علمی و دوره­های تخصصی بین ­المللی، اقدام به بسط آثار علمی رو