mdatran.com
بررسی عملکرد و تحلیل ترمودینامیکی نیروگاه زمین‌ گرمایی شهرستان مشکین‌شهر- محمد اکبرپور اصل؛ سید فرامرز رنجبر- مرکز مهندسی عطران
بخار موجود در سفره‌های زیرزمینی پس از رسیدن به سطح زمین طی فرایندهای مختلف ترمودینامیکی می‌توان با بکار بردن توربین بخار، برق موردنیاز مناطق را تأمین کند. ازجمله مزیت‌های استفاده از انرژی زمین‌گرمایی می‌توان به کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، کاهش آلایندگی زیست‌محیطی، امکان تأمین انرژی به‌صورت منطقه‌ای زمین‌ گرمایی