mdatran.com
محدودیت آب شیرین در جهان و افزایش جمعیت و آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی از معضلات جهان آب تلقی می شود. با توجه به کمبود منابع آب شیرین و موقعیت ناگوار منابع آب در آینده ، بمنظور مقابله با این مشکل ، تولید آب از طریق شیرین سازی آب دریا به یک صنعت مهم تبدیل شده است
محدودیت آب شیرین در جهان و افزایش جمعیت و آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی از معضلات جهان آب تلقی می شود. با توجه به کمبود منابع آب شیرین و موقعیت ناگوار منابع آب در آینده ، بمنظور مقابله با این مشکل ، تولید آب از طریق شیرین سازی آب دریا به یک صنعت مهم تبدیل شده است