md-foundation.org
Политика на поверителност
През април 2016 г. Европейският парламент одобри Общия регламент за защита на данните (GDPR) [Регламент (ЕС) 2016/679], който влиза в сила на 25 май 2018 г. Фондация „Мариана Димитрова“ поем…