md-foundation.org
Кандидатстване
Срокът за кандидатстване приключи на 20.10.2018 година! Изисквания за кандидатстване: Учениците, които желаят да кандидатстват за парична стипендия от Фондация „Мариана Д…