mcstenberg.se
Jag trodde skolorna blivit bättre…
…på att fånga upp det här med elevernas funktionsnedsättningar sedan 1990-talet. Det var då jag gick i mellan- och högstadiet och min ADHD kanske borde ha fångats upp av någon form av skolskö…