mchelariu.wordpress.com
Strcpy, strchr, strstr
Strcpy (s1, s2); Strcpy, pentru atribuire Efectul acestei functii este ca la adresa din memorie asociata variabilei/stringului S1 se copie ceea ce sa gaseste la adresa asociata variabilei S2. Pract…