maywz.wordpress.com
[087] ลาก่อน 2016 สวัสดีปี 2017
สวัสดีปีใหม่ ปี 2017 ค่ะ เข้าปีระกาเต็มรูปแบบแล้ว เป็นธรรมเนียมของทุกปีล่ะมั้ง ที่ก่อนจะเข้าปีใหม่เต็มรูปแบบ เราต้องรีวิวปีที่ผ่านมาก่อนเสมอ(?) ทำตั้งแต่สมัย exteen จวบจนย้ายมา Wordpress ก็ยังอยากท…