maywz.wordpress.com
[086] A Monster Calls – เยียวยา (ฉบับหนังโรง)
เข้าสู่เทศกาลการเข้ามาของหนังนอกกระแสของปี 2016 แล้ว (ช่วงท้ายปีมักจะมีหนังนอกกระแสที่ตกหล่นเข้ามาอัดฉายตลอดเลย ลองสังเกตดูสิ) 1 ในเรื่องราวดังกล่าวคือเรื่อง A Monster Calls A Monster Calls เป็นนิย…