maydonggoi.pro.vn
Thế giới máy đóng gói bao bì tự động - Thách thức và cơ hội phát triển
Hiện tại các công ty máy đóng gói ở Việt Nam chủ yếu tập trung tại Hà Nội và Sài Gòn. Thế giới máy đóng gói bao bì tự động rất đa dạng, do việc còn nhiều hạn chế nên giá cả, chất lượng và sự đa dạng nên các công ty hiện tại tập chung vào chế tạo, kết hợp thương mại, bảo hành máy đóng gói cho khách hàng.