maydonggoi.pro.vn
Khai mạc triển lãm máy đóng gói tự động 2018 - Máy đóng gói tự động
Nhằm thúc đẩy phát triển và mở rộng cơ hội giao thương - kết nối giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước; Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc triển lãm máy đóng gói tự động 2018