maydonggoi.pro.vn
Máy đóng gói tăm tre in 2 mầu tự động - Máy Đóng Gói Tự Động
Máy đóng gói tăm tre in 2 mầu tự động là máy dùng để đóng gói tăm tre nhọn 2 đầu. Máy có tốc độ làm việc nhanh, hiệu quả với chức năng in 1 mầu hoặc 2 mầu lên bao bì sản phẩm. Ngoài ra máy này còn có thể dùng đóng gói đũa tre in 2 mầu tự động.