maydonggoi.pro.vn
Máy đóng gói khẩu trang than hoạt tính, khẩu trang y tế tự động
Máy đóng gói khẩu trang than hoạt tính, khẩu trang y tế là thiết bị tiên tiến dùng để đóng gói khẩu trang, khăn giấy tự động... Máy đóng gói khẩu trang dùng màng dưới giúp đóng gói sản phẩm được dễ dàng hơn. Máy sử dụng điều khiển lặp trình PLC, biền tần kép điều khiển tốc độ, ngôn ngữ tiếng Anh dễ dàng sử dụng.