maxsanmedia.wordpress.com
Imaju osmoro dece i žive sa 6.000 mesečno !
Pre tačno dve decenije kada je našu zemlju pogodila NATO agresija, Dejan Perić, kao vojnik na redovnom odsluženju vojnog roka, poslat je na samu jugoslovensko-albansku granicu Košare. Uspomenu na t…