mawaleh.net
حلب
كسائر المدن السورية الأخرى، تعتبر حلب أيضاً من أقدم المدن المأهولة في التاريخ، ويرجح علماء الآثار أنها بنيت قبل الألف الخامس قبل الميلاد، وكانت تسمى يالآرامية حلبا، نسبة إلى حجارتها البيضاء، وهذا م…