mavilotus.org
Kaya
Deniz kıyısında bir ihtiyar taşçı, kaya yontmaktadır…. Güneş onu yakıp kavurur…. O da Tanrıya yakarır keşke güneş olsaydım diye…. “Ol” der Tanrı… Güneş oluverir&…