mavilotus.org
Sosyal Adalet
Juan Pio Acosta, on dokuzuncu yılın sonlarında Uruguay’ın Brezilya sınırında yaşıyordu. İşi, o ıssız yollarda o köy senin bu köy benim dolaşmasını gerektiriyordu. Birinci, ikinci ve üçüncü sı…