mavilotus.org
Sosyal Kaytarma
Sosyal psikolog Latane tarafından yapılan çalışmalarda : Sekiz kişi aynı anda alkışladığında çıkan sesin, her birey tek tek alkışladığında çıkan sesin sekiz katından az olduğu görülmüştür. Halat çe…