mavilotus.org
Değerli Taş
Bir gezgin, dağ bayır gezerken bir akarsuyun içinde değerli bir taş buldu. Ertesi gün de, yolda bir adamla karşılaştı. Adam çok açtı. Gezgin torbasındaki yiyeceği, karşılaştığı bu kişiyle paylaştı.…