matzpen.org
סרבן גיוס מדבר - נאום ההגנה של גיורא נוימן בבית הדין הצבאי
בגיל 18 קיבל גיורא נוימן, חבר "מצפן", צו גיוס לשירות סדיר בצה"ל החל מנובמבר 1971. הוא סירב להתגייס, בנימוק שאינו מוכן לשרת ב"צבא כיבוש". ב-5 ביולי 1972 נשא גיורא נוימן את נאום ההגנה שלו, בפני בית הדין הצבאי. שעה קלה לאחר מכן נידון לשמונה חודשי