matydezynfekcyjne.com
Odpad vs. produkt uboczny
Wobec aktualnie obowiązujących przepisów gospodarka odpadami podlega wielu wymogom formalnym. Jeśli w procesie produkcyjnym przedsiębiorstwo wytworzy odpad, to ma obowiązek: prowadzić ewidencję odpadową, sporządzać KPO, uzyskiwać decyzję na wytwarzanie odpadów (jeśli jest konieczna), pilnować limitów w wytwarzanych odpadach (w przypadku posiadanej decyzji). Zmiana klasyfikacji odpadu na produkt uboczny procesu produkcji zwalnia producenta z tych obowiązków. Skutkuje to ponadto zmniejszeniem