matydezynfekcyjne.com
Opona kołem się toczy
Zużyte opony samochodowe stanowią problem i są u nas najczęściej wychwytywanym obiektem niecnego procederu jakim jest nielegalne pozbywanie się śmieci, na przykład wywożenie do lasu. Problem jest ogólnoświatowy, wysypiska starych opon robią przygnębiające wrażenie, choć są ciekawym obiektem dla fotografów. 5 lat temu świat obiegły zdjęcia pożaru największego na świecie składowiska zużytych opon, które znajduje się w