mattstorebring.se
Inte bara utgifter, inkomster också!
Slut avverkning hösten 2019 på vår tomt. Arkivbilder september 2019. Idag kom avräkningsnotan från min skogsavverkning. Som gammal skogshuggare, har jag räknat fram och åter. Går det i hop sig, går…