mattstorebring.se
Bygget rullar vidare
Nu är bergvärmen ingrävd i förrådet Borrhålet för fjärrvärmen är endast fyra, fem meter från förrådes västra vägg. Idag blev slangarna ingrävda till på insidan av väggen, där bergvärmepumpen skall …