mattstorebring.se
Vi kommer att få varmt och gott och om fötterna.
30 cm isolering i villa golvet snart på plats. Men oj, vad de jobbar på grabbarna. På morgonen hade de bara en grusyta. Vid lunch var den mesta isoleringen redan utlagd. Jag hoppas att alla ledning…