mattstorebring.se
Nu en riktig byggarbetsplats
Jag tog mig upp på tomten på andra sidan vägen Troligtvis kommer vi aldrig att få några grannar öster om oss. De fyra avstyckade tomterna som finns där, är så arkeologiskt värdefulla, att ingen kan…