mattstorebring.se
Respekt för ”sista” trädet
Den sista stora björken runt 50 cm grov hängde sig. Klockradion startade kl. 6. Jag var på mitt skogshygge på nya tomten, strax efter kl. sju på lördagsmorgonen. Nu skulle jag bli klar på ett par t…