mattstorebring.se
En energikick utan like
Skogshuggare Matts. Foto Birgitta Torebring Jag kom till Kretsloppsgården en lördag. Där fanns en person till, som jag kände igen. Men hej Inga, sa jag. Inte ett svar! HEJ INGA, sa jag igen. Inte e…