mattstorebring.se
Nu har jag gjort mitt
Färdig röjt på tomten Nu startade motorsågen ikväll och jag kunde avverka det sista av alla träd, längst upp i sydöstra hörnet av vår tomt. Alla tre meters längder är blytunga, när det är över 30 m…