mattstorebring.se
Pris på Ställplats/ 150:- påsen
Två nätter övernattning – två soppåsar á 150:- / 300:- för helg. Jag anser att priserna på våra svenska ställplater måste omvärderas. Det är inte rimligt, att som oftast ha bara två priser. S…