mattstorebring.se
Ingen idyll under ytan
Torpöns Färgeläge Så vackert, så idylliskt, men vad finns under ytan? Intill ställplatsen Här låg ett sågverk fram till 1958. För att skydda virket mot blånadssvampar, doppades virket i pentaklorne…