mattstorebring.se
Läkarrond på Skaraborgs Sjukhus
Skaraborgs Sjukhus Lidköping. Sjukhuset i Lidköping är ett akutsjukhus beläget i centrala Lidköping invid ån Lidan. Sjukhuset har runt 700 anställda samt drygt 140 sängplatser. Inom dess upptagning…