mattstorebring.se
Nu bygger vi frysrum
Ett lite annorlunda bygge, än vad de flesta säkert känner till. 350 mm under färdiga golvytan inne i frysen, gjuter vi först ett golv. I det golvet har vi installerat vattenburen värme. Värme som v…