mattstorebring.se
Om det varit slut nu,
så hade det varit skönt, och de röda varit borta… Jag är väl sent ute som vanligt, alla har säkert sett denna förträffliga film. Kanske finns det någon som inte sett den, då spelar jag upp de…