mattstorebring.se
Jag måste göra ett val…
ni kommer inte se mig lika mycket…. Det finns inte så pengar, att jag skulle sälja min röst, till dessa politiska ledares ideologi. Idag skall familjen brytas ned och samhället ska fostra ba…