mattstorebring.se
Ett utspel av Hallpressen
Jag är bara en tyckare och ingen politiker. Jag försöker att ligga lågt med politiken, men nu under hösten klarar jag inte av, att alltid vara tyst. Ovan utspel av lokaltidningen var kanske drastis…