mattstorebring.se
Vi lämnar Biarritz
När klockan är åtta idag, tar jag min satelitkarta och ger mig ut. Nu är det ljust och på en kvart ser jag vart jag skall köra. ”Du är inte klok”, sa Birgitta, du kan inte köra ned här,…