mattstorebring.se
Ett lyse fram – Höga böter
Tillsyn före körning, hette det i den militära utbildningen, i slutet av 60- talet. Då måste man kolla belysning, bromsljus och blinkers före färd. Jag är den förste att erkänna, att så gör jag int…