matthiassomers.com
Het buikgevoel van de beleidsmakers
Wie gaat werken, weet dat er een serieus verschil bestaat tussen het brutoloon dat zij verdienen, en het nettobedrag dat aan het eind van de maand op hun rekening gestort wordt. Naast de sociale bi…