matthiassomers.com
De juiste afkomst
De afgelopen weken en dagen woedde op deze pagina’s -net zoals in andere media- een verhit debat over identiteit, gemeenschap, het gedeelde waardenkader dat ons zou verbinden met elkaar en on…