mattefroken.se
Sammanställning av Skolverkets bedömningsstöd åk 1-3 i matematik
Nu äntligen har vi fått klart dokumentet som kan hjälpa oss att se resultaten på skolnivå, gruppnivå och individnivå. Vi har gjort dokumentet så att det färgmarkerar efterhand som du lägger in resu…