mattefroken.se
Svar från Skolverket på tidigare inlägg om nya Bedömningsstödet i ma och sv för åk 1-3!
På matematikbiennalen i fredags passade jag på att söka upp Skolverket och deras ansvariga för det nya bedömningsstödet i matematik och svenska för åk 1-3 som fr om ht 2016 är obligatoriskt att an…