mattefroken.se
Styrkan i lärandet – vikten av att lära känna sitt läromedel!
Oavsett hur vi arbetar så har vi något i ryggen detta kallar jag – ett läromedel. Ett läromedel kan vara så mycket, en färdig bok från ett förlag som någon tänkt igenom, olika delar ur böcker…