mattefroken.se
Befästande av talbilder! Hur hjälper jag mina elever i detta?
Har under mina år som lärare sett och upplevt hur elever ser talen och snabbt kan automatisera de viktiga talfamiljerna för talen 1-20. Lika ofta har jag sett elever som har svårt och nästan omöjl…