mattefroken.se
Formativa tankar om skriftliga omdömen och IUP!
Idag har det diskuterats skriftliga omdömen och IUP efter skolverkets mallar och hur det ska se ut i vårt system(Fronter). När man går in i dessa diskussioner sätter det igång processer i varje lär…