mattefroken.se
Matematiklyftet och handledning i mina tankar.
Efter 3 omgångar och 6 veckor med handledning har vi nu återigen fått input via handledarutbildningen som skolverket delegerat ut till Malmö Högskola. Själva fokus ska vara handledning men idag har…