mattefroken.se
Innemiljö och lärandemiljön viktig!
Funderar mycket just nu på hur vi med hjälp av klassrumsmöblering kan ge förutsättningar till att få lugn och ro samtidigt som jag vill att eleverna ska kunna kommunicera och interagera med varand…