mattefroken.se
Sommarlängtan efter utvecklingens glädjestunder!
Jag längtar efter de stunderna när elevernas inlärning är som mest synbar, de där små ögonblicken när de själva kommer på vad som hänt. En spärr som släpts, en klippa som bestigits, en glädje så ob…